777 668 808
detskestudiof@centrum.cz

Předškolní výchova

Předškolní výchova a vzdělávání v soukromí pro děti do 7 let. ve Frenštátě p.R.

 
 

Informace

Přihláška do Dětského studia=evidenční list: DS_ev.list.xlsx

pro první kontakt stačí bez podpisu vyplněný ev.list zaslat na e-mail: detskestudiof@centrum.cz

---

Režim dne + provozní řád studia Provozní_řád_DĚTSKÉHO_STUDIA.docx

přesnídávka      8,30 h

oběd                11,30 h

svačina           14,30 h

Režim dne je přizpůsoben věku dětí, potřebám biologickým, hygienickým a psychologickým. To znamená, že je dětem dán dostatečný prostor při stravování, hygieně, pro hru, pohyb, řízenou činnost a odpočinek.