Harmonogram

Uzávěrka přihlášek

Do 21. října 2019 přijímáme nominace a přihlášky do soutěže. Podnikatel, který je do soutěže nominován jinou osobou a nominaci přijímá, musí v tomto termínu vyplnit a zaslat přihlášku do soutěže.

21. října 2019

Informace o podnikateli a podnikání

Přihlášené podnikatele kontaktují zástupci EY kvůli vyplnění detailního dotazníku, který slouží jako podklad pro rozhodování poroty. Většinu přihlášených navštíví zástupci EY v místě jejich podnikání (neplatí pro Cenu České televize a kategorii EY Společensky prospěšný podnikatel roku). Není-li to možné, probíhá vyplnění dotazníku korespondenční formou.

září - listopad 2019

Zasedání porot

Porota složená především z předchozích vítězů soutěže vybere dle mezinárodně platných kritérií regionální vítěze, finalisty, začínajícího podnikatele roku a držitele titulu EY Podnikatel roku České republiky. Technologická porota vybírá vítěze kategorie EY Technologický podnikatel roku a Společensky prospěšná porota vítěze kategorie EY Společensky prospěšný podnikatel roku. Speciální porota rozhodne o vítězi Ceny České televize - Podnikatelský přínos kultuře a umění.

leden 2020

Vyhlášení regionálních vítězů

V závislosti na počtu přijatých přihlášek se uskuteční slavnostní regionální vyhlášení nejlepších podnikatelů v krajích.

leden - únor 2020

Slavnostní vyhlášení vítězů

Nejlepších 40 účastníků soutěže se zúčastní slavnostního galavečera, který se tradičně koná v Praze v paláci Žofín. Zde jsou za přítomnosti zástupců ekonomické veřejnosti, účastníků soutěže EY Podnikatel roku z předcházejících ročníků, médií a dalších hostů předána udělená ocenění soutěže.

3. března 2020

Světové finále soutěže v Monte Carlu

Národní vítěz automaticky získává právo reprezentovat Českou republiku na světovém finále soutěže v Monte Carlu. Zde se utká s ostatními národními vítězi o titul EY Světový podnikatel roku.

4. - 7. června 2020